Terminy

15 lutego 2012 r. – podanie tytułu referatu, abstraktu w języku polskim i angielskim, 5 słów kluczowych, zdjęcia legitymacyjnego i nazwy reprezentowanej instytucji
25 marca 2012 r. – przesłanie pełnych tekstów wystąpień z przypisami i bibliografią według wzoru.
30 marca 2012 r. - zgłoszenie uczestnictwa (dla wszystkich uczestników konferencji)
10-11 maja 2012 r. - konferencja "Dziecko w świecie książki i mediów"