Rejestracja

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji słuchaczy i referentów prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń za pośrednictwem formularzy zamieszczonych poniżej.

Formularz dla referenta

Formularz dla słuchaczaOdpłatności

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne. Wysokość opłaty konferencyjnej (bez kosztów podróży i zamieszkania uczestników):

- pełna, dla uczestników konferencji - 450 zł (wpłata po 15 marca 500 zł),
- ulgowa, dla autorów referatów - 400 zł (wpłatę prosimy dokonać w terminie 1-15 marca po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu referatu).

Cena obejmuje: materiały konferencyjne, 2 obiady, 2 poczęstunki kawowe podczas przerw, certyfikaty potwierdzające udział w konferencji, zwiedzanie oraz bankiet

Konto, na które należy uiszczać opłatę konferencyjną:
PeKaO S.A. II/O. w Łodzi, numer rachunku: 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767
W tytule wpłaty prosimy o dodanie: "KONFERENCJA KBiIN 2012 + IMIĘ I NAZWISKO"