Prelegenci

Termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych dla referentów upływa 15 lutego 2012 r.
Do końca lutego prelegenci zostaną powiadomieni, czy ich referat został przyjęty na konferencję.
Informacje o prelegentach i tematach ich wystąpień zostaną opublikowane w marcu, ewentualnie na początku kwietnia.
Termin nadsyłania tekstów pełnych referatów opatrzonych przypisami i bibliografią według wzoru upływa 25 marca 2012 r.
Autorów artykułów prosimy, aby w dniu konferencji dostarczyli wydruki swoich tekstów do publikacji. Będzie to można uczynić przy okazji rejestracji.