>> Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konferencji

Dziecko w świecie książki i mediów


Łódź, 10-11 maja 2012 r.

pod honorowym patronatem
Prezydenta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela.
Patronem regionalnym konferencji jest Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko w świecie książki i mediów” przygotowywanej w ramach cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia. Pierwsze spotkanie, pn. „Czytanie i bajanie w teorii i praktyce”, odbyło się w 2010 r., i łączyło rozważania teoretyczne z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli i bibliotekarzy.

Cel konferencji

Celem konferencji jest dalszy przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury literackiej dzieci i młodzieży oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych dzieci i młodzieży w XXI wieku.
Pobierz ulotkęDownload the flyer
Szczegółowe cele konferencji:
 • przegląd i ocena stanu badań nad wybranymi elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
 • dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
 • analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
 • diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • wymiana doświadczeń uczestników konferencji w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
 • przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie organizacji świąt związanych z biblioteką do propagowania książki i czytelnictwa
 • przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, mowy,…)
 • przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
 • przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych dla dzieci pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku
 • dyskusja nad możliwością wykorzystania bibliotek naukowych w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym
 • przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju
Konferencję przewidziano na dwa dni. Organizatorzy planują wydanie publikacji z referatami. Przyjęty wzór przypisów i bibliografii znajduje się tutaj.

Organizator

Organizatorem konferencji jest Katedra Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Piłsudskiego w Łodzi i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna
dr Mariola Antczak
dr Alina Brzuska-Kępa
dr Agata Walczak-Niewiadomska

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna
dr Mariola Antczak
dr Alina Brzuska-Kępa

dr Danuta Mucha
dr Agata Walczak-Niewiadomska
mgr Barbara Czajka
mgr Zbigniew Gruszka
mgr Tomasz Kochelski
mgr Bogusława Walenta

Sekretarze naukowi

dr Mariola Antczak
dr Alina Brzuska-Kępa

Patronat regionalnyPatronat medialny